Het verkrijgen van een zendvergunning is niet zo moeilijk als het klinkt. Toch is het noodzakelijk om te hebben en zijn er wat dingen die u er over moet weten. Deze blog geeft u inzicht over hoe u precies een portofoon vergunning aanvraagt in Nederland of België en wat daar bij komt kijken.


Wanneer is een vergunning noodzakelijk?

De meeste portofoons zijn geprogrammeerd op een vrije publieke frequentie: PMR446. Dit zijn vergunningsvrije portofoons die vooral voor vrijetijdsgebruik of korte afstanden worden gebruikt. Een nadeel hier van is dat andere gebruikers ongevraagd op uw kanaal kunnen zitten en dat het bereik aanzienlijk minder is.

U dient een vergunning te hebben wanneer:

 • u portofoons gebruikt die op een andere frequentie werken dan de PMR446 band.
 • Een Watt sterkte hebben boven de 0.5 Watt.

Voordelen van een vergunning?

Een vergunning helpt u onder andere om:

 • het bereik te vergroten (tot 20 km, afhankelijk van omstandigheden en repeaters)
 • Ongewenste deelnemers buiten te sluiten. Dankzij uw privé kanaal verkleint u de kans op storingen of ongewenste interventie.

Dit is vooral praktisch voor beveiliging, BHV, bedrijfseigenaren, scheepvaart en werknemers in de vervoersindustrie.


Een vergunning aanvragen in Nederland

Een zendvergunning in Nederland dient u aan te vragen bij Agentschap Telecom met dit formulier. Vervolgens krijgt u een eigen frequentie toegewezen die alleen kan worden gebruikt door uw portofoons. De geldigheidstermijn van de vergunning is 5 jaar. U heeft de mogelijkheid om een tijdelijke vergunning aan te vragen (minder dan 5 jaar), maar ook om uw huidige vergunning te verlengen na 5 jaar.

Enkel bedrijven kunnen een licenties aanvragen. Particulieren dienen gebruik te maken van vergunningsvrije portofoons op de PMR446 frequentie. Als u een portofoon bij Onedirect besteld, kunnen wij deze voor u programmeren op de juiste frequentie zodat hij meteen klaar is voor gebruik.

Kosten

In Nederland betaalt u per vergunning; het maakt dus niet uit of u 5 of 50 portofoons op uw frequentie heeft geprogrammeerd. De vergunningskosten bestaan uit:

 • Eenmalige dossierkosten, voor de aanvraag van de vergunning: ± €150.
 • Jaarlijkse vernieuwingskosten: ± €60
 • Eventuele extra kosten bij het gebruik van een repeater of mobilofoons. Voor de exacte prijs raden wij u aan om contact op te nemen met Agentschap Telecom.

Het bereik

Uw licentie is alleen geldig voor Nederland, voor het buitenland zal een afzonderlijke vergunning moeten worden aangevraagd. Het bereik tussen portofoons is tot 15 kilometer, afhankelijk van het gebied waarin u deze gebruikt.

U kunt het bereik vergroten door gebruik te maken van een repeater. Een repeater kunt u zien als een soort tussenstation en is alleen maar toegestaan wanneer u een vergunning heeft. De portofoons communiceren dan niet rechtstreeks met elkaar, maar via de repeater. Alhoewel u het bereik aanzienlijk vergroot, ontstaat er wel een kleine vertraging in de communicatie waar u rekening mee moet houden. Repeaters worden verkocht van 1 tot 50 Watt. Op uw vergunning staat het maximaal toegelaten vermogen van uw repeater (Watt).

Formulieren

De volgende formulieren kunt u opsturen naar Agentschap Telecom via e-mail of per post:

 • Voor het aanvragen van uw zendvergunning.
 • Voor het wijzigen van uw zendvergunning, als u bijvoorbeeld overgaat van analoog naar digitaal, of van VHF naar UHF.
 • Voor het overdragen van uw zendvergunning, als u bijvoorbeeld uw portofoons heeft doorverkocht.

Een vergunning aanvragen in België

Een vergunning in België dient u aan te vragen bij het BIPT (Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie), ongeacht of het om permanent of tijdelijk gebruik gaat. Een portofoon wordt bij de BIPT ook wel een draagbaar station of een privaat radiostation genoemd.

Vergunningsvrije portofoons zijn PMR446- en DPMR446-toestellen. Deze kunnen dus zonder vergunning worden gebruikt. Er zijn echter beperkingen bij het gebruik van deze toestellen: ze mogen niet op andere frequenties worden gebruikt, en het vermogen is beperkt tot 500mW.

Let op: Het bezit van toestellen met een groter vermogen is strafbaar in België. Ook mag u uw vergunningsplichtige portofoons niet programmeren op de frequentie van PMR446 toestellen, deze is enkel bedoelt voor vergunningsvrije portofoons.

Vergunningen

In België zijn er twee verschillende licenties nodig heeft wanneer u gebruik maakt van een vergunningsplichtige walkie talkie:

 1. Algemene houdersvergunning. Dit is een vergunning voor het bezit van een portofoon, privé of professioneel. Deze kunt u aanvragen met dit formulier. Deze dient u per post op te sturen naar het volgende adres:

 1. Aanvraagformulier voor het bekomen van een machtiging voor het gebruik van private radiocommunicatie. Deze is aan te vragen middels dit formulier. Het ingevulde formulieer stuurt u op per post naar het bovengenoemde adres, of per e-mail naar: radiovergunningen@bipt.be

Bij ontvangst van het aanvraagformulier wordt er een dossier aangemaakt en zal er een frequentie worden toegekend. Het behandelingstermijn van het toekennen van een frequentie is variabel en varieert van een paar dagen tot een paar weken.

Kosten

De vergunningskosten variëren jaarlijks in België per 1 januari. De onderstaande kosten zijn gebasseerd op de kosten per 1 januari 2018.:

 • Eenmalige dossierrecht: €156.19. Dit is verplicht voor elke nieuwe aanvraag (als u een wijziging wilt aanvragen, dan zullen de dossierrecht kosten gehalveerd worden).
 • De jaarlijkse gebruikskosten zijn variabel aangezien het afhangt van de technische eigenschappen van uw netwerk. Een Excel-bestand voor de exacte kosten in 2021 kunt u hier vinden. In dit bestand ziet u dat er verschillende categoriën zijn. Deze zullen hier onder worden toegelicht.

Categoriën

Portofoons, oftewel private radiostations, worden door de BIPT onderverdeeld in categoriën. Deze categoriën onderscheiden zichzelf in hun bestemming en de wijze waarop er gewerkt wordt. Wanneer u een vergunning hebt wordt de categorie waaronder uw vergunning valt hierop vermeld. Om voor uzelf een schatting te maken van de kosten, kunt u hier kijken in welke categorie u valt:

 1. Mobiele radionetten (exclusief degene die onder categorie 3 vallen).
 2. Vaste radionetten: eenrichtingsverbinding tussen twee vaste punten.
 3. Mobiele radionetten die aangelegd zijn door:
  • de Staat, gemeenschappen, gewesten, provincies, gemeenten;
  • maatschappijen voor spoorweginfrastructuur;
  • universitaire ziekenhuizen;
  • instellingen voor medische of sociale hulp.
 4. Radiostations zoals bedoeld in artikel 33.2 van de wet.
 5. Radiostations voor individuele opleiding, technische berichtenwisseling en studies, gebruikt door radioamateurs.
 6. Vergunningen voor tests van apparatuur of voor demo´s.

Disclaimer

De gegeven informatie in deze blog is voor het laatst bijgewerkt op 21 mei 2021. Raadpleeg voor actuele informatie Agentschap Telecom (NL) of het BIPT (België). 

Mocht u nog vragen hebben, voelt u zich dan vrij om contact met Agentschap Telecom of het BIPT op te nemen.

Bestel uw portofoon nu bij Onedirect!

Indien gewenst sturen wij ze volledig geprogrammeerd naar u op zodat ze meteen klaar zijn voor gebruik wanneer ze worden geleverd! U kunt ons hiervoor bereiken op +31 085 888 3452 of mail naar contact@onedirect.nl