De werkmethoden zijn de laatste jaren erg veranderd. Dit is het gevolg van de coronacrisis gepaard met de opkomst van de nieuwe opkomst van intelligente technologieën. Vandaag de dag kiest maar liefst 81% van de Nederlandse werknemers ervoor om volledig thuis, of hybride te werken. Hierdoor is de term ¨hybride werken¨ onderdeel geworden van onze dagelijkse woordenschat. Maar wat houdt deze methode nou eigenlijk in? Wat zijn de voor- en nadelen ervan in het dagelijks leven?


– Wat is ¨hybride werk¨? –

Sinds begin 2022 is de term ¨hybride werken¨ aan het Engelse woordenboek toegevoegd. De reden daarvoor is omdat de term sinds 2020 al bij miljoenen bedrijven en werknemers gebruikt wordt. Hybride werken wordt door het Collins English Dictionary (CED) gedefinieerd als het afwisselen van verschillende werkomgevingen, meestal tussen kantoor en thuis.


– Wist je dat?-

 • 85% van de Nederlandse managers hybride werken binnen een bedrijf als een geaccepteerde norm ziet
 • 66% van de CEO´s zegt dat hun organisatie nadenkt over het herinrichten van de kantoorruimtes om hybride werken te ondersteunen
 • 83% van de Nederlandse werknemers gaf aan dat zij de voorkeur geven aan hybride werken

– Verschillende modellen binnen hybride werken –

Hybride werken wordt gezien als een term met veel betekenissen. Elk bedrijf heeft zijn eigen betekenis en regels gemaakt. De term kan worden onderverdeeld in 5 verschillende modellen om aan de eisen te voldoen van elk bedrijf.

 • Full-remote: Werknemers werken fulltime op afstand, vaak vanuit huis (ze hebben geen dagen op kantoor)
 • Standaard digitaal: Werken op afstand krijgt de prioriteit, met de mogelijkheid om vanuit samenwerkingsruimtes te werken, in plaats vanuit een kantoorruimte
 • Strategisch hybride: Dit model vertegenwoordigt de combinatie van kantoorwerkers en hybride werkers binnen hetzelfde bedrijf
 • Dynamisch hybride: Er is de mogelijkheid om te kiezen of u thuis of op kantoor wilt werken
 • Gesynchroniseerde hybride: Alle werknemers hebben dezelfde wekelijkse verdeling tussen kantoor en thuis

-Voor- en nadelen –

Hybride werken heeft voor elk bedrijf zijn voor- en nadelen, net als elk bedrijfsmodel. Voordat u deze methode introduceert binnen uw bedrijf, is het belangrijk om eerst te analyseren wat voor voordelen en nadelen dit kan betekenen. Wij hebben deze even op een rijtje gezet.

Voordelen ✔️

 • Meer flexibiliteit voor werkgevers en werknemers
 • Betere betrokkenheid van werknemers
 • Verbeterde productiviteit van de werknemers: 77% van werkers zegt productiever te zijn als zij thuis werken
 • Verlaagde kosten: Bedrijven besparen gemiddeld €11,000 per hybride werknemer per jaar als gevolg van minder vrije dagen, hogere productieniveaus, en lagere vastgoedkosten

Nadelen ✖️

 • Tijdzoneverschillen (vooral bij wereldwijde groepen)
 • Vergaderingen: voor sommige onderwerpen is het belangrijk dat ze face-to-face besproken worden, en ze niet belemmerd worden door afleiding door de omgeving of bijvoorbeeld internetconnectie
 • Cultuuropbouw: veel van de bedrijfscultuur wordt ontwikkeld op kantoor, nieuwe werknemers kunnen dus door hybride werken mogelijk, moeilijk hun plek vinden in het bedrijf

Bij Onedirect, Europa´s nummer 1 experts in communicatieoplossingen, weten we dat hybride werken een uitdaging kan zijn. In dit verband ondersteunen wij alle werknemers met deze overgang door hen te voorzien van de modernste apparatuur.

Of bel onze experts op 085 888 3452